FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

กระบวนการ-แก๊สซิฟิเคชันแก๊สซิฟิเคชันคืออะไร

แก๊สซิฟิเคชันคือกระบวนการพิเศษที่แปลงวัสดุคาร์บอนพื้นฐาน (carbon-based materials) ทั้งในรูปของแข็งและของเหลว อาทิ เช่น ขยะชุมชน หรือชีวมวล ให้อยู่ในรูปของก๊าซโดยการให้ความร้อนระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงระดับการเผา และจำกัดปริมาณออกซิเจนหรืออากาศ โดยความร้อนระดับนี้จะทำให้โมเลกุลเกิดการแตกตัว ในเบื้องต้นจะได้ส่วนผสมของคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจน (เพิ่มเติม…)

การแปรขยะชุมชนให้เป็นพลังงาน

แก๊สซิฟิเคชันเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยมนุษย์ในเรื่องการกำจัดขยะและการผลิตพลังงานที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหรือนำไปใช้งานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย (เพิ่มเติม…)

การผลิตพลังงานจากของเสีย เป็นการผลิตพลังงานที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งจัดเป็นทางเลือกหนึ่งในการสรรหาพลังงานทดแทน โดยทั่วไปแล้วการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานทดแทนจะทำกันอยู่ 2 วิธี คือ การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสีย และการแปลงของเสียเป็นพลังงานโดยใช้ความร้อน (Gasification System) (เพิ่มเติม…)

เมื่อใครพูดถึงคำว่า “อินเดีย” จินตนาการของคนไทยจะไปคนละทิศละทาง ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจินตนาการ บ้างก็มีมโนจิตไปว่า เป็นตลาดใหญ่มีประชากรมาก บ้างก็เห็นภาพของทัชมาฮาลงามสง่าพร้อมประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ บ้างก็เห็นคนจนขอทานมากมายอันเกิดจากการแบ่งชั้นวรรณะ… และอะไรอีกต่าง ๆ มากมายตามจินตนาการ แต่สำหรับผู้เขียนในฉบับนี้ เรามองเห็นภูเขาทะมึนใจกลางเมืองหลวงกรุงนิวเดลี โอบล้อมด้วยตึกรามบ้านช่องและตลาดจำหน่ายสัตว์เลี้ยง คงไม่ต่างจากภูเขาขยะของบ้านเราแถวอ่อนนุชและหนองแขมก่อนหน้านี้เท่าใดนัก แต่ที่น่าสนใจกว่าเนื่องจากมีความสูงกว่าและใหญ่กว่าบ้านที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ใกล้เคียงชุมชนมากกว่า… นั่นคือ ภูเขาขยะขนาด 5 ล้านตัน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (เพิ่มเติม…)

ไฟฟ้า 250 เมกะวัตต์ มากน้อยเพียงใด เพื่อให้ท่านมองภาพรวมของพลังงานจากขยะกรุงเทพมหานครได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอยกตัวอย่างจังหวัดที่ใช้ไฟฟ้าใกล้เคียงกับขยะที่ กทม. ผลิตได้ ซึ่งได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก ปราจีนบุรี ชัยภูมิ ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่ เป็นต้น หากเป็นไปได้จริง แล้วทำไม กทม. จึงไม่นำขยะทั้งหมดมาผลิตไฟฟ้า แล้วตอนนี้ขยะทั้งหมดของ กทม. กว่า 1 หมื่นตัน ไปอยู่ที่ไหน กับใคร… ? (เพิ่มเติม…)

TOP