FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

แก๊สซิไฟเออร์

วัตถุดิบตั้งต้นจะถูกป้อนเข้าไปในแก๊สซิไฟเออร์ด้วยการควบคุมปริมาณอากาศหรือออกซิเจน (และไอน้ำสำหรับแก๊สซิไฟเออร์บางชนิด) อุณหภูมิในแก๊สซิเออร์สำหรับขยะชุมชนโดยปกติแล้วจะอยู่ระหว่าง 600 – 1,000°C (เพิ่มเติม…)

Energy Update ตอน Eco Product International Fair 2016

Energy Update ตอน Eco Product International Fair 2016  

ขอขอบคุณวีดีโอจาก Energy Update

กลุ่มบริษัทกันยง ขอขอบพระคุณ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธบริษัทของเรา ในงาน Eco-products International Fair 2016 ทางบริษัทหวังว่าท่านคงได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจไม่มากก็น้อย

 

 

 

EPIF 2016-2     EPIF 2016-3     EPIF 2016-4

 

ความต้องการด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว อุปสงค์โลกในเรื่องพลังงานก็สูงขึ้นถึง 56% ระหว่างปี 2010 และ 2040 โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศกำลังพัฒนา (ข้อมูลจาก US Energy Information Administration 2013) จากข้อมูลอ้างอิงของธนาคารโลก เรื่อง ข้อเท็จจริงด้านพลังงาน ว่าปัจจุบันมีประชากร 1.2 พันล้านคน (หรือ 20% ของประชากรโลก) ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เฉพาะในประเทศอินเดียมีประชากร 300 ล้านคนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และอีก 400 ล้านคนใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างจำกัด สำหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ในปี 2015 ประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 168,620 กิกะวัตต์ชั่วโมง นับเป็นอันดับที่ 24 ของโลก โดยความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าขยายตัวเฉลี่ยปีละ 4-5% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (เพิ่มเติม…)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Eco-Products International Fair 2016

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแสดงนวัตกรรม สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 8 – 11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ Hall 106

ตื่นตาตื่นใจ…กับนวัตกรรมรักษ์โลกกว่า 200 องค์กรชั้นนําทั่วเอเชียพบการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 200 บริษัทชั้นนํา (เพิ่มเติม…)

TOP