FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

บริษัทกลุ่มกันยง

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้อัตราความต้องการใช้พลังงานมีปริมาณสูงขึ้นทุกปี ซึ่งแปรผกผันกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนจึงกลายเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

กันยงกรุ๊ป (KANG YONG GROUP) ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี ปัจจุบันบริหารงานโดย นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำพลังงานที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าและบริการที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยที่ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิต พร้อมกับการใช้พลังงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เครื่องใช้ไฟฟ้า

จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า Mitsubishi สำหรับโครงการ ฯลฯ และรับออกแบบวางระบบการติดตั้ง

วัสดุก่อสร้าง / กาวติดกระจกรถยนต์

ผลิตและจำหน่าย ตะปูตอกไม้ ตะปูคอนกรีต ลวดรีด รวมถึงกาวสำหรับติดกระจกรถยนต์ ฮามาไทต์ ของ Yokohama

บอยเลอร์และอุปกรณ์เสริม

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง รวมถึงบริการหลังการขายบอยเลอร์ทุกระบบ

บริษัทจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ESCO)

รับให้คำปรึกษาด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ระบบแก๊สซิฟิเคชัน

เป็นผู้ผลิตแก๊สซิไฟเออร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กระบวนการทางความร้อนในเปลี่ยนขยะหรือชีวมวลให้อยู่ในรูปของซิงค์แก๊ส

จุินทรีย์ชนิดที่มีประสิทธิภาพ

จำหน่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ อีเอ็ม ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสีย ฯลฯ

กันยงกรุ๊ป
วีดีโอ โปรไฟล์บริษัท

TOP