FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Energy & Environment Solutions

ให้คำปรึกษาด้านการใช้พลังงานและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

องค์กรที่ปรึกษาด้านพลังงาน (ESCO)

กลุ่มบริษัทกันยง เป็นสมาชิกสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ บริษัท เค. วาย. เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอยี จำกัด (A058) ซึ่งเป็นความร่วมมือของรัฐบาล กับต่างประเทศ ที่ต้องการส่งเสริมให้ธุรกิจ ESCO เป็นที่ยอมรับและเกิดการขยายตัวมากขึ้นในประเทศไทย โดยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ทั้งในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ที่ต้องการลงทุนในโครงการพลังงานเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจใน ESCO

แก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับให้คำปรึกษาด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

  • ให้คำปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วิเคราะห์ความต้องการของไอน้ำ
  • ประสิทธิภาพบอยเลอร์
  • วิเคราะห์การดักไอน้ำ
  • สัญญาซ่อมบำรุงบอยเลอร์
  • เครื่องกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis
  • ออกแบบระบบและติดตั้งท่อ
  • ระบบจ่ายเชื้อเพลิง
  • ถังเก็บความดัน
  • ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน
  • ระบบบำบัดของเสีย

 

วิธีการวิเคราะห์

ด้วยประสิทธิภาพที่มากกว่า รวมถึงบริการที่รวดเร็วทันใจ พร้อมบริการ ติดตั้งและดูแลหลังการขาย ปัญหาของท่านจะได้รับการแก้ไขด้วย COD/BOD online Analyzer KGS-1000 เครื่องตรวจวัดมลพิษ ที่ได้มาตรฐานสากลและรองรับกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

TOP