FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

KANG YONG GROUP

ณ ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้อัตราความต้องการใช้พลังงานมีปริมาณสูงขึ้นทุกปี ซึ่งแปรผกผันกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนจึงกลายเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทกันยง หรือ KANG YONG GROUP ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี ปัจจุบันบริหารงานโดย นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำพลังงานที่มีอยู่รอบๆ ตัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าและบริการที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยที่ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิต พร้อมกับการใช้พลังงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

PRODUCTS & SERVICES

Electrical Appliances

เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า Mitsubishi สำหรับโครงการ รวมถึงการรับออกแบบวางระบบการติดตั้ง

Building Materials / Glass Bonding Sealants

จำหน่ายตะปู ลวดรีดที่ใช้กระบวนการรีดเย็น เหล็กเพลาขาว กาวติดกระจกรถยนต์ Yokohama

Boiler & Accessories

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง รวมถึงบริการหลังการขายบอยเลอร์ทุกระบบ เช่น

Energy & Environment Solution (ESCO)

รับให้คำปรึกษาด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

Gasification System

เป็นผู้ผลิต Gasifier ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กระบวนการทางความร้อนเปลี่ยนอินทรีย์สาร

Effective Microorganism

กลุ่มบริษัทกันยง เป็นตัวแทนจำหน่าย ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ

Portfolio

ผลงานการออกแบบ วางระบบ และติดตั้ง

KANG YONG GROUP
Video Profile

TOP