FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน กลุ่มบริษัทกันยงตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจส่วนตัวของท่าน และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของเว็บไซต์

2. Cookies

Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์  บริษัทฯ อาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้

3. การเก็บข้อมูลของสมาชิก

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ อาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดยเข้าไปที่ บัญชีของฉัน

4. การเปิดเผยแบ่งปันข้อมูลของสมาชิก

บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทฯ จะขออนุญาตจากท่านก่อน บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเอเจนซี่โฆษณาเพื่อทำการตลาด และ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อช่วยในการจัดส่งและวิเคราะห์ประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาและรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ บุคคลที่สามที่จำเป็นในการจัดส่งสินค้าหรือบริการให้กับคุณ เช่น บริการส่งสินค้าหรือบริการไปรษณีย์เพื่อจัดส่งสินค้าตามที่ได้มีการสั่งซื้อไว้ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมายที่ร้องขอให้เราเปิดเผยข้อมูล บุคคลที่สามที่ต้องการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเขาให้กับคุณเฉพาะในกรณีที่คุณอนุญาตเท่านั้น บุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ แก่กันยงกรุ๊ป เช่น การประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์เว็บ เช่น Google Analytics บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท องค์กร หรือ บุคคลอื่น ๆ นอกเครือบริษัทกันยงกรุ๊ป หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นมีเหตุผลจำเป็นในทางกฎหมาย ตรวจจับ และป้องกันการฉ้อโกงและปัญหาทางเทคนิค รวมถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัยภายใต้กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูล การร่วมมือในการสืบค้น และคำร้องจากหน่วยงานภาครัฐ

หากบริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามบริษัทฯ จะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลที่สามจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในที่ปลอดภัยโดยมีขั้นตอนการป้องกันการนำไปใช้ในทางมิชอบที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมถึงกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

5. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึง

นโยบายการเก็บข้อมูลรวบรวมโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แพลตฟอร์ม และ/หรือแอพลิเคชั่น (อาทิเช่น เฟซบุ๊ค เมล์ชิมพ์ เพย์พอล บริษัทบัตรเครดิต และอื่นๆ) ซึ่งเราไม่ได้มีส่วนควบคุมการจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่คุณได้เข้าไปใช้งานผ่านทางลิงก์บนเว็บกันยงกรุ๊ป หรือแบนเนอร์โฆษณา รายการจับรางวัล โฆษณา และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในไซต์บุคคลที่สามที่เราอาจสนับสนุนหรือเข้าไปมีส่วนร่วม เว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีนโยบายและเงื่อนไขในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของตนเองบริษัทฯ จึงขอให้คุณอ่านรายละเอียดเหล่านั้นก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น

6. ข้อควรระวัง

ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

TOP