แก๊สซิฟิเคชัน การแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ตอนจบ

/ / บล็อค

Gasifier เสริมสร้างอัตราการรีไซเคิล

Gasification ไม่ได้เป็นคู่แข่งกับธุรกิจการรีไซเคิล ที่จริงแล้วกลับเสริมสร้างให้มีการรีไซเคิลมากขึ้น วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือการอนุรักษ์ควรเป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุน แต่วัสดุประเภทโลหะและแก้วควรจะต้องถูกคัดแยกออกก่อนที่นำเข้าสู่ Gasifier กระบวนการคัดแยกวัสดุอนินทรีย์ดังกล่าวนี้ถือเป็นการช่วยเสริมสร้างอัตราการรีไซเคิล นอกจากนี้ยังพลาสติกบางชนิดที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการรีไซเคิลได้อีก หากไม่ทำการกำจัดในกระบวนการ Gasification ก็จะกลายเป็นภาระที่จะต้องนำไปฝังกลบต่อไป ปกติแล้วพลาสติกถือว่าเป็นวัตถุดิบตั้งต้นชนิดดีที่ให้พลังงานสูงในกระบวนการ Gasification

ประโยชน์ของ Gasification ต่อสิ่งแวดล้อม:

 • ลดปัญหาในการขาดแคลนพื้นที่ฝังกลบ
 • ลดการปล่อยก๊าซมีเทนอันเกิดจากการย่อยสลายของขยะชุมชน
 • ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของน้ำชะขยะในพื้นดินหรือเมื่อไหลลงสู่
  แหล่งน้ำอื่น ๆ
 • สกัดพลังงานที่มีคุณค่าจากขยะเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ
 • เสริมสร้างให้มีการรีไซเคิลมากขึ้น
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการขนส่งขยะไปกำจัดในสถานที่ห่างไกล เนื่องจาก
  Gasifier มีขนาดไม่ใหญ่และไม่ก่อความเดือดร้อนต่อชุมชนใกล้เคียง
 • ลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *